ورق سیاه

لیست ورق سیاه

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
پروفیل 10*20 - 2.26 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 10*25 - 2.27 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 10*30 - 2.28 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*20 - 2.28 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*30 - 2.211 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*40 - 2.213 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*40 - 2.514 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 20*60 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 25*25 - 2.211 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 25*25 - 2.512 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*30 - 2.213 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*30 - 2.514 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*40 - 2.215 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*40 - 2.517 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 2.217 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*50 - 323 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 2.219 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 2.522 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 30*60 - 326 kg38,070 1402/12/03
ورق گیلان 3 میل - کارخانهST3728,900 1402/12/03st37
پروفیل 40*40 - 2.217 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 2.519 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 323 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*40 - 431 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 2.221 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 2.524 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*60 - 329 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 2.225 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 2.529 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 335 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*80 - 446 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 340 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 454 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 681 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 340 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 454 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 40*100 - 681 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*100 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 50*100 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 2.529 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 335 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*60 - 446 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*80 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*80 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*100 - 346 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*100 - 461 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*120 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 60*120 - 458 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 625 kg24,690 1402/12/03
پروفیل 70*70 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 70*70 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*80 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*80 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*100 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*100 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*120 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*120 - 458 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 8 - سبک30 kg23,860 1402/12/03
ناودانی 8 - 40 kg23,860 1402/12/03
پروفیل 90*90 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 90*90 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*100 - 358 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*100 - 477 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*150 - 496 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*180 - 4108 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 100*200 - 4115 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 10 - سبک40 kg23,861 1402/12/03
ناودانی 10 - 51 kg23,861 1402/12/03
پروفیل 120*120 - 492 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 1256 kg24,301 1402/12/03
ورق 12 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
قوطی 140*140 - 381 kg38,070 1402/12/03
قوطی 140*140 - 4108 kg38,070 1402/12/03
قوطی 140*140 - 5134 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 1474 kg24,581 1402/12/03
ورق گیلان 15 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 15 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
ناودانی 1684 kg24,581 1402/12/03
ناودانی 18 سنگین100 kg24,581 1402/12/03
ناودانی 20 سنگین110 kg26,051 1402/12/03
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg47,705 1402/12/03
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات