قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

لیست قیمت ورق روغنی

امروز جمعه 8 مرداد 1400

محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانی
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg27,109 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg27,109 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg26,925 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg27,109 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg27,109 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg26,928 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg26,470 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg26,469 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg26,289 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg25,810 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg25,093 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg25,093 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg24,814 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg25,093 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg25,093 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg24,814 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg25,089 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg25,089 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg24,849 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1214.5 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1214.5 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, هفت الماسST1214.5 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1222.5 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1222.5 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, هفت الماسST1222.5 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg25,093 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg25,092 تومان1400/04/29
ورق روغنی 0.9 میل - رول, هفت الماسST122000 kg24,814 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg25,460 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg25,092 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg25,092 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg24,814 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg25,510 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg24,915 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg24,915 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg24,641 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg25,506 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg25,506 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg25,506 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg25,506 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg25,506 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg25,506 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg24,910 تومان1400/04/29
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg24,909 تومان1400/04/26
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg24,640 تومان1400/04/29
نکات قبل از خرید

قیمت روز ورق نازک

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات