قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

لیست قیمت ورق روغنی

امروز شنبه 13 آذر 1400

  محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانی
  ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg29,444 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg29,444 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg29,444 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg29,444 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg29,444 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg29,444 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg29,169 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg29,169 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg29,169 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST129.6 kg29,449 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکهST129.6 kg29,449 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماسST129.6 kg29,449 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1215 kg29,449 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1215 kg29,449 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماسST1215 kg29,449 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg29,169 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg29,169 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماسST122000 kg29,169 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1211.2 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1211.2 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماسST1211.2 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1217.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1217.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماسST1217.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماسST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1213 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1213 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماسST1213 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1220 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1220 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماسST1220 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماسST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1214.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1214.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, هفت الماسST1214.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1222.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1222.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, هفت الماسST1222.5 kg28,619 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 0.9 میل - رول, هفت الماسST122000 kg28,339 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1216 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1216 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماسST1216 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1225 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1225 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماسST1225 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماسST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیاST1220 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکهST1220 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماسST1220 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیاST1231 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکهST1231 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماسST1231 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکهST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماسST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST1224 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST1224 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماسST1224 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1237.5 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1237.5 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماسST1237.5 kg27,799 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg27,429 تومان1400/09/11
  نکات قبل از خرید

  قیمت روز ورق نازک

  آیا مفید بود ؟

  بر روی ستاره ها کلیک نمایید

  سایر محصولات
  جدید ترین مقالات