ورق آجدار

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق آجدار 1.5 میل 100*200 مبارکه24 kg8,311 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق آجدار 1.5 میل 125*250 مبارکه38 kg8,311 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg21,100 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg25,100 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg24,100 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg35,150 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg25,200 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg33,100 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg36,600 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg38,100 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg25,100 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg34,200 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg35,100 تومان

موجود

15 مرداد 1399