قیمت ورق گیلان

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

کارخانه های ورق سیاه

قیمت ورق کاویان
قیمت ورق کاویان
قیمت ورق اکسین
قیمت ورق اکسین
قیمت ورق مبارکه
قیمت ورق مبارکه
قیمت ورق قطعات
قیمت ورق قطعات
قیمت ورق
قیمت ورق
قیمت ورق گیلان
قیمت ورق گیلان
محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق گیلان 2.5 میل 100*رول - کارخانهST3716,450 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 3 میل 100*رول - کارخانهST3716,450 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 4 میل 100*رول - کارخانهST3716,050 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 5 میل 100*رول - کارخانهST3716,000 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 6 میل 100*رول - برش خوردهST3715,400 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 6 میل 100*رول - کارخانهST3715,300 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 8 میل 100*رول - برش خوردهST3715,100 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 8 میل 100*رول - کارخانهST3715,000 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 10 میل 100*رول - برش خوردهST3714,300 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 10 میل 100*رول - کارخانهST3714,200 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 12 میل 100*رول - برش خوردهST3714,300 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 12 میل 100*رول - کارخانهST3714,200 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 15 میل 100*رول - برش خوردهST3714,300 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 15 میل 100*رول - کارخانهST3714,200 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 20 میل 100*رول - کارخانهST3714,300 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 25 میل 100*رول - کارخانهST3714,300 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 30 میل 100*رول - کارخانهST3714,300 تومان

موجود

05 آبان 1399
ورق گیلان 35 میل 100*رول - کارخانهST3714,300 تومان

موجود

05 آبان 1399

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید