قیمت ورق گیلان

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل
محصولابعادوزنآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروزرسانی
ورق 2.5 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود8,950 تومان1399/03/13 12:42
ورق 3 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود8,950 تومان1399/03/13 12:42
ورق 4 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود8,950 تومان1399/03/13 12:42
ورق 5 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود8,950 تومان1399/03/13 12:42
ورق 6 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود9,150 تومان1399/03/13 12:42
ورق 6 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود9,050 تومان1399/03/13 12:42
ورق 8 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود9,150 تومان1399/03/13 12:42
ورق 8 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود9,050 تومان1399/03/13 12:42
ورق 10 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود9,050 تومان1399/03/13 12:42
ورق 10 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود8,950 تومان1399/03/13 12:42
ورق 12 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود9,050 تومان1399/03/13 12:42
ورق 12 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود8,950 تومان1399/03/13 12:42
ورق 15 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود9,000 تومان1399/03/13 12:42
ورق 15 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود9,000 تومان1399/03/13 12:42
ورق 20 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود9,000 تومان1399/03/13 12:42
ورق 25 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود9,000 تومان1399/03/13 12:42
ورق 30 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود9,000 تومان1399/03/13 12:42
ورق 35 گیلان100 cm*رولسفارشیST37کارخانهموجود9,000 تومان1399/03/13 12:42