قیمت ورق گیلان

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق گیلان 2.5 میل 100*رول - کارخانهST3714,000 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 3 میل 100*رول - کارخانهST3713,850 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 4 میل 100*رول - کارخانهST3713,850 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 5 میل 100*رول - کارخانهST3713,850 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 6 میل 100*رول - برش خوردهST3712,950 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 6 میل 100*رول - کارخانهST3712,850 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 8 میل 100*رول - برش خوردهST3712,950 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 8 میل 100*رول - کارخانهST3712,850 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 10 میل 100*رول - برش خوردهST3712,950 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 10 میل 100*رول - کارخانهST3712,850 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 12 میل 100*رول - برش خوردهST3712,950 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 12 میل 100*رول - کارخانهST3712,850 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 15 میل 100*رول - برش خوردهST3712,950 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 15 میل 100*رول - کارخانهST3712,850 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 20 میل 100*رول - کارخانهST3713,200 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 25 میل 100*رول - کارخانهST3713,200 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 30 میل 100*رول - کارخانهST3713,200 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق گیلان 35 میل 100*رول - کارخانهST3713,200 تومان

موجود

15 مرداد 1399