قیمت ورق قطعات

نمایش دادن همه 8 نتیجه

محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg12,900 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg12,750 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg12,900 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg12,750 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg12,900 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg12,750 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg12,900 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg12,800 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg13,650 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg13,650 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg13,650 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg13,650 تومان

موجود

15 مرداد 1399