قیمت ورق کاویان

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل

قیمت ورق کاویان

محصولابعادوزنآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروزرسانی
ورق 8 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,520 تومان1399/01/17 12:30
ورق 8 کاویان125*600 cm480 کیلوST37کارخانهموجود10,400 تومان1399/01/17 12:30
ورق 8 کاویان125*600 cm480 کیلوST37تهرانموجود10,500 تومان1399/01/17 12:30
ورق 10 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,520 تومان1399/01/17 12:30
ورق 10 کاویان125*600 cm600 کیلوST37کارخانهموجود10,400 تومان1399/01/17 12:30
ورق 10 کاویان125*600 cm600 کیلوST37تهرانموجود10,500 تومان1399/01/17 12:30
ورق 12 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود12,260 تومان1399/01/17 12:30
ورق 12 کاویان125*600 cm720 کیلوST37کارخانهموجود12,150 تومان1399/01/17 12:30
ورق 12 کاویان125*600 cm720 کیلوST37تهرانموجود12,250 تومان1399/01/17 12:30
ورق 15 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,520 تومان1399/01/17 12:30
ورق 15 کاویان125*600 cm900 کیلوST37کارخانهموجود10,400 تومان1399/01/17 12:30
ورق 15 کاویان125*600 cm900 کیلوST37تهرانموجود10,500 تومان1399/01/17 12:30
ورق 20 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود11,360 تومان1399/01/17 12:30
ورق 20 کاویان125*600 cm1200 کیلوST37کارخانهموجود11,250 تومان1399/01/17 12:30
ورق 20 کاویان125*600 cm1200 کیلوST37تهرانموجود11,350 تومان1399/01/17 12:30
ورق 25 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,670 تومان1399/01/17 12:30
ورق 25 کاویان125*600 cm1500 کیلوST37کارخانهموجود10,550 تومان1399/01/17 12:30
ورق 25 کاویان125*600 cm1500 کیلوST37تهرانموجود10,650 تومان1399/01/17 12:30
ورق 30 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,570 تومان1399/01/17 12:30
ورق 30 کاویان125*600 cm1800 کیلوST37کارخانهموجود10,450 تومان1399/01/17 12:30
ورق 30 کاویان125*600 cm1800 کیلوST37تهرانموجود10,550 تومان1399/01/17 12:30
ورق 35 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,770 تومان1399/01/17 12:30
ورق 35 کاویان125*600 cm2100 کیلوST37کارخانهموجود10,650 تومان1399/01/17 12:30
ورق 35 کاویان125*600 cm2100 کیلوST37تهرانموجود10,750 تومان1399/01/17 12:30
ورق 40 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,770 تومان1399/01/17 12:30
ورق 40 کاویان125*600 cm2400 کیلوST37کارخانهموجود10,650 تومان1399/01/17 12:30
ورق 40 کاویان125*600 cm2400 کیلوST37تهرانموجود10,750 تومان1399/01/17 12:30
ورق 45 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,770 تومان1399/01/17 12:30
ورق 45 کاویان125*600 cm2700 کیلوST37کارخانهموجود10,650 تومان1399/01/17 12:30
ورق 45 کاویان125*600 cm2700 کیلوST37تهرانموجود10,750 تومان1399/01/17 12:30
ورق 50 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10,770 تومان1399/01/17 12:30
ورق 50 کاویان125*600 cm3000 کیلوST37کارخانهموجود10,650 تومان1399/01/17 12:30
ورق 50 کاویان125*600 cm3000 کیلوST37تهرانموجود10,750 تومان1399/01/17 12:30