قیمت ورق کاویان

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل

قیمت ورق کاویان

محصولابعادوزنآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروزرسانی
ورق 8 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 8 کاویان125*600 cm480 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 8 کاویان125*600 cm480 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 10 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 10 کاویان125*600 cm600 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 10 کاویان125*600 cm600 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 12 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 12 کاویان125*600 cm720 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 12 کاویان125*600 cm720 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 15 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 15 کاویان125*600 cm900 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 15 کاویان125*600 cm900 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 20 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 20 کاویان125*600 cm1200 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 20 کاویان125*600 cm1200 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 25 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 25 کاویان125*600 cm1500 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 25 کاویان125*600 cm1500 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 30 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 30 کاویان125*600 cm1800 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 30 کاویان125*600 cm1800 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 35 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 35 کاویان125*600 cm2100 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 35 کاویان125*600 cm2100 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 40 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 40 کاویان125*600 cm2400 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 40 کاویان125*600 cm2400 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 45 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 45 کاویان125*600 cm2700 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 45 کاویان125*600 cm2700 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 50 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 50 کاویان125*600 cm3000 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 50 کاویان125*600 cm3000 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20