قیمت ورق اکسین

نمایش دادن همه 10 نتیجه

کارخانه های ورق سیاه

قیمت ورق کاویان
قیمت ورق کاویان
قیمت ورق اکسین
قیمت ورق اکسین
قیمت ورق مبارکه
قیمت ورق مبارکه
قیمت ورق قطعات
قیمت ورق قطعات
قیمت ورق
قیمت ورق
قیمت ورق گیلان
قیمت ورق گیلان
محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg21,050 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg20,900 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg18,450 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg18,300 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg18,650 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg18,500 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg17,050 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg16,900 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg15,450 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg15,300 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg15,450 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg15,300 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg15,750 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg15,600 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg16,950 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg16,850 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg16,750 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg16,600 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg16,700 تومان

موجود

06 آبان 1399
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg16,500 تومان

موجود

06 آبان 1399

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید