قیمت ورق اکسین

نمایش دادن همه 11 نتیجه

محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg18,500 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg18,400 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg17,800 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg17,700 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg17,800 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg17,700 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg17,550 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg17,450 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg17,350 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg17,250 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg17,350 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg17,250 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg16,200 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg16,100 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg16,200 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg16,100 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg16,200 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg16,100 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg16,150 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg16,050 تومان

موجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 50 میل 200*600 - تهرانST374800 kg15,900 تومان

ناموجود

02 مرداد 1399
ورق اکسین 50 میل 200*600 - کارخانهST374800 kg15,800 تومان

ناموجود

02 مرداد 1399