قیمت ورق اکسین

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل
محصولابعادوزنآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروزرسانی
ورق 8 اکسین200*600 cm768 کیلوST37کارخانهموجود12,850 تومان1399/01/17 12:30
ورق 8 اکسین200*600 cm768 کیلوST37تهرانموجود12,950 تومان1399/01/17 12:30
ورق 10 اکسین200*600 cm960 کیلوST37کارخانهموجود11,850 تومان1399/01/17 12:30
ورق 10 اکسین200*600 cm960 کیلوST37تهرانموجود11,950 تومان1399/01/17 12:30
ورق 12 اکسین200*600 cm1152 کیلوST37کارخانهموجود11,850 تومان1399/01/17 12:30
ورق 12 اکسین200*600 cm1152 کیلوST37تهرانموجود11,950 تومان1399/01/17 12:30
ورق 15 اکسین200*600 cm1440 کیلوST37کارخانهموجود11,450 تومان1399/01/17 12:30
ورق 15 اکسین200*600 cm1440 کیلوST37تهرانموجود11,550 تومان1399/01/17 12:30
ورق 20 اکسین200*600 cm1920 کیلوST37کارخانهموجود10,480 تومان1399/01/17 12:30
ورق 20 اکسین200*600 cm1920 کیلوST37تهرانموجود10,580 تومان1399/01/17 12:30
ورق 25 اکسین200*600 cm2400 کیلوST37کارخانهموجود11,050 تومان1399/01/17 12:30
ورق 25 اکسین200*600 cm2400 کیلوST37تهرانموجود11,150 تومان1399/01/17 12:30
ورق 30 اکسین200*600 cm2880 کیلوST37کارخانهموجود11,350 تومان1399/01/17 12:30
ورق 30 اکسین200*600 cm2880 کیلوST37تهرانموجود11,450 تومان1399/01/17 12:30
ورق 35 اکسین200*600 cm3360 کیلوST37کارخانهموجود11,350 تومان1399/01/17 12:30
ورق 35 اکسین200*600 cm3360 کیلوST37تهرانموجود11,450 تومان1399/01/17 12:30
ورق 40 اکسین200*600 cm3840 کیلوST37کارخانهموجود11,350 تومان1399/01/17 12:30
ورق 40 اکسین200*600 cm3840 کیلوST37تهرانموجود11,450 تومان1399/01/17 12:30
ورق 45 اکسین200*600 cm4320 کیلوST37کارخانهموجود11,350 تومان1399/01/17 12:30
ورق 45 اکسین200*600 cm4320 کیلوST37تهرانموجود11,450 تومان1399/01/17 12:30
ورق 50 اکسین200*600 cm4800 کیلوST37کارخانهموجود11,350 تومان1399/01/17 12:30
ورق 50 اکسین200*600 cm4800 کیلوST37تهرانموجود11,450 تومان1399/01/17 12:30