قیمت ورق اکسین

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل
محصولابعادوزنآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروزرسانی
ورق 8 اکسین200*600 cm768 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 8 اکسین200*600 cm768 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 10 اکسین200*600 cm960 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 10 اکسین200*600 cm960 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 12 اکسین200*600 cm1152 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 12 اکسین200*600 cm1152 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 15 اکسین200*600 cm1440 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 15 اکسین200*600 cm1440 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 20 اکسین200*600 cm1920 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 20 اکسین200*600 cm1920 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 25 اکسین200*600 cm2400 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 25 اکسین200*600 cm2400 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 30 اکسین200*600 cm2880 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 30 اکسین200*600 cm2880 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 35 اکسین200*600 cm3360 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 35 اکسین200*600 cm3360 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 40 اکسین200*600 cm3840 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 40 اکسین200*600 cm3840 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 45 اکسین200*600 cm4320 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 45 اکسین200*600 cm4320 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 50 اکسین200*600 cm4800 کیلوST37کارخانهموجود10 تومان1398/10/29 13:20
ورق 50 اکسین200*600 cm4800 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/29 13:20