قیمت ورق مبارکه

نمایش دادن همه 9 نتیجه

محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق مبارکه 2 میل 100*200ST3732 kg17,550 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق مبارکه 3 میل 100*200ST3748 kg15,300 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق مبارکه 4 میل 100*200ST3764 kg15,200 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق مبارکه 5 میل 100*200ST3780 kg15,100 تومان

موجود

15 مرداد 1399
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خوردهST37432 kg13,860 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهرانST37432 kg13,840 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانهST37432 kg13,760 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خوردهST37576 kg14,550 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهرانST37576 kg14,530 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانهST37576 kg14,450 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خوردهST37720 kg14,650 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهرانST37720 kg14,630 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانهST37720 kg14,550 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خوردهST37864 kg15,350 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهرانST37864 kg15,330 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانهST37864 kg15,250 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خوردهST371080 kg14,550 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهرانST371080 kg14,530 تومان

موجود

16 مرداد 1399
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانهST371080 kg14,450 تومان

موجود

16 مرداد 1399