قیمت ورق مبارکه

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل
محصولابعادوزنآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروز رسانی
ورق 2 مبارکه100*200 cm32 کیلوST37تهرانموجود9,850 تومان1399/01/17 12:30
ورق 3 مبارکه100*200 cm48 کیلوST37تهرانموجود10,650 تومان1399/01/17 12:30
ورق 4 مبارکه100*200 cm64 کیلوST37تهرانموجود10,650 تومان1399/01/17 12:30
ورق 5 مبارکه100*200 cm80 کیلوST37تهرانموجود11,530 تومان1399/01/17 12:30
ورق 6 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود11,250 تومان1399/01/17 12:30
ورق 6 مبارکه150*600 cm432 کیلوST37کارخانهموجود11,130 تومان1399/01/17 12:30
ورق 6 مبارکه150*600 cm432 کیلوST37تهرانموجود112,430 تومان1399/01/17 12:30
ورق 8 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود11,050 تومان1399/01/17 12:30
ورق 8 مبارکه150*600 cm576 کیلوST37کارخانهموجود10,930 تومان1399/01/17 12:30
ورق 8 مبارکه150*600 cm576 کیلوST37تهرانموجود11,030 تومان1399/01/17 12:30
ورق 10 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود11,050 تومان1399/01/17 12:30
ورق 10 مبارکه150*600 cm720 کیلوST37کارخانهموجود10,930 تومان1399/01/17 12:30
ورق 10 مبارکه150*600 cm720 کیلوST37تهرانموجود11,030 تومان1399/01/17 12:30
ورق 12 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود11,050 تومان1399/01/17 12:30
ورق 12 مبارکه150*600 cm864 کیلوST37کارخانهموجود10,930 تومان1399/01/17 12:30
ورق 12 مبارکه150*600 cm864 کیلوST37تهرانموجود11,030 تومان1399/01/17 12:30
ورق 15 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود11,050 تومان1399/01/17 12:30
ورق 15 مبارکه150*600 cm1080 کیلوST37کارخانهموجود10,930 تومان1399/01/17 12:30
ورق 15 مبارکه150*600 cm1080 کیلوST37تهرانموجود11,030 تومان1399/01/17 12:30