قیمت ورق مبارکه

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل
محصولابعادوزنآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروز رسانی
ورق 2 مبارکه100*200 cm32 کیلوST37تهرانموجود7,380 تومان1398/10/26 12:51
ورق 3 مبارکه100*200 cm48 کیلوST37تهرانموجود7,500 تومان1398/10/26 12:51
ورق 4 مبارکه100*200 cm64 کیلوST37تهرانموجود10 تومان1398/10/26 12:51
ورق 5 مبارکه100*200 cm80 کیلوST37تهرانموجود7,730 تومان1398/10/26 12:51
ورق 6 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود7,740 تومان1398/10/26 12:51
ورق 6 مبارکه150*600 cm432 کیلوST37کارخانهموجود7,630 تومان1398/10/26 12:51
ورق 6 مبارکه150*600 cm432 کیلوST37تهرانموجود7,730 تومان1398/10/26 12:51
ورق 8 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود7,320 تومان1398/10/26 12:51
ورق 8 مبارکه150*600 cm576 کیلوST37کارخانهموجود7,210 تومان1398/10/26 12:51
ورق 8 مبارکه150*600 cm576 کیلوST37تهرانموجود7,320 تومان1398/10/26 12:51
ورق 10 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود7,320 تومان1398/10/26 12:51
ورق 10 مبارکه150*600 cm720 کیلوST37کارخانهموجود7,210 تومان1398/10/26 12:51
ورق 10 مبارکه150*600 cm720 کیلوST37تهرانموجود7,320 تومان1398/10/26 12:51
ورق 12 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود7,320 تومان1398/10/26 12:51
ورق 12 مبارکه150*600 cm864 کیلوST37کارخانهموجود7,210 تومان1398/10/26 12:51
ورق 12 مبارکه150*600 cm864 کیلوST37تهرانموجود7,320 تومان1398/10/26 12:51
ورق 15 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیST37تهرانموجود7,320 تومان1398/10/26 12:51
ورق 15 مبارکه150*600 cm1080 کیلوST37کارخانهموجود7,210 تومان1398/10/26 12:51
ورق 15 مبارکه150*600 cm1080 کیلوST37تهرانموجود7,320 تومان1398/10/26 12:51