بازارشادآباد

لیست بازارشادآباد

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
نبشی 4 - 310 kg23,850 1402/12/03
نبشی 4 - 413 kg23,851 1402/12/03
پروفیل 80*100 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*100 - 458 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*120 - 343 kg38,070 1402/12/03
پروفیل 80*120 - 458 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 8 - سبک30 kg23,860 1402/12/03
ناودانی 8 - 40 kg23,860 1402/12/03
پروفیل 100*150 - 496 kg38,070 1402/12/03
ناودانی 1684 kg24,581 1402/12/03
ناودانی 18 سنگین100 kg24,581 1402/12/03
میلگرد 20 قزوینA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 22 ابهرA336 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 28 فایکوA358 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 28 هیربدA358 kg23,401 1402/12/03a3
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg45,870 1402/12/03
میلگرد 32 هیربدA375 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 32 ابهرA375 kg23,401 1402/12/03a3
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg45,870 1402/12/03
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg47,705 1402/12/03
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیاST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکهST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماسST128 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیاST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکهST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماسST1212.5 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیاST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکهST122000 kg43,580 1402/12/02st12
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماسST122000 kg43,580 1402/12/02st12
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات