قیمت ورق

قیمت ورق

امروزه مصرف انواع ورق در ابعاد, ضخامت, جنس و اشکال متفاوت در تمامی اصناف و صنایع رایج و مرسوم است که اصولا ورق ها سطح صاف و مسطحی دارند که مهمترین آنها که هم مقرون به صرفه و هم مستحکم تر است ورق سیاه میباشد به وفور در بازار آهن که غالبا از جنس آهن و فولاد است.

از نورد بیلت یا شمش تولید می شود. 

قیمت ورق

ورق سیاه

ورق آهن چیست

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی

ورق نازک و سبک چیست

ورق آجدار

ورق آجدار

ورق کف چیست

ورق آجدار

خدمات ورق

خم ورق و برش چگونه است

ورق سیاه

ورق ساختمانی ST37 و ST52

ورق سیاه جزو پرکاربرد ترین ورق های سیاه میباشد که اغلب در ساختمان و صنعت استفاده میشود از جمله کاربرد های ورق های سیاه در ساختمان جهت صفحه ستون , ورق زیرسری تیر ورق و پروفیل های صنعتی و کشتی سازی و... میباشد جهت مطالعه بیشتر به قسمت مقالات مراجعه نمایید.

قیمت ورق درباره فولاد کاویان

کارخانه های ورق سیاه

قیمت ورق کاویان
قیمت ورق کاویان
قیمت ورق اکسین
قیمت ورق اکسین
قیمت ورق مبارکه
قیمت ورق مبارکه
قیمت ورق قطعات
قیمت ورق قطعات
قیمت ورق
قیمت ورق
قیمت ورق گیلان
قیمت ورق گیلان
ورق سبک

ورق روغنی 

 

قیمت ورق روغنی درباره فولاد کاویان
محصولمشخصاتوزنقیمتموجودیبروز رسانی
ورق گیلان 2.5 میل 100*رول - کارخانهST3716,450 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 2 میل 100*200ST3732 kg23,650 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 3 میل 100*200ST3748 kg22,950 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 3 میل 100*رول - کارخانهST3716,450 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 4 میل 100*200ST3764 kg20,400 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 4 میل 100*رول - کارخانهST3716,050 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 5 میل 100*200ST3780 kg19,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 5 میل 100*رول - کارخانهST3715,950 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خوردهST37432 kg15,850 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهرانST37432 kg15,830 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانهST37432 kg15,750 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 6 میل 100*رول - برش خوردهST3715,350 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 6 میل 100*رول - کارخانهST3715,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خوردهST37576 kg14,650 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهرانST37576 kg14,630 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانهST37576 kg14,500 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg14,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg14,150 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 8 میل 100*رول - برش خوردهST3715,050 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 8 میل 100*رول - کارخانهST3714,950 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خوردهST37480 kg15,900 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهرانST37480 kg15,880 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانهST37480 kg15,800 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق 8 نورد تهران 60*سفارشیST3714,200 تومان

موجود

29 مهر 1399
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهرانST37768 kg21,000 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانهST37768 kg20,850 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 1.5 میل 100*200 مبارکه24 kg38,450 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 1.5 میل 125*250 مبارکه38 kg38,450 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خوردهST37720 kg14,650 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهرانST37720 kg14,630 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانهST37720 kg14,550 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg14,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg14,150 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 10 میل 100*رول - برش خوردهST3714,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 10 میل 100*رول - کارخانهST3714,150 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خوردهST37600 kg15,800 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهرانST37600 kg15,780 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانهST37600 kg15,700 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق 10 نورد تهران 60*سفارشیST3714,150 تومان

موجود

29 مهر 1399
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهرانST37960 kg18,500 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانهST37960 kg18,350 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خوردهST37864 kg14,950 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهرانST37864 kg14,930 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانهST37864 kg14,850 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق 12 نورد تهران 40*سفارشیST3714,150 تومان

موجود

29 مهر 1399
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg14,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg14,150 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 12 میل 100*رول - برش خوردهST3714,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 12 میل 100*رول - کارخانهST3714,150 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خوردهST37720 kg15,750 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهرانST37720 kg15,730 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانهST37720 kg15,600 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهرانST371152 kg18,650 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانهST371152 kg18,500 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خوردهST371080 kg14,650 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهرانST371080 kg14,630 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانهST371080 kg14,550 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg14,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg14,150 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 15 میل 100*رول - برش خوردهST3714,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 15 میل 100*رول - کارخانهST3714,150 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خوردهST37900 kg14,750 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهرانST37900 kg14,730 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg14,600 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق 15 نورد تهران 40*سفارشیST3713,800 تومان

موجود

29 مهر 1399
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهرانST371440 kg17,050 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانهST371440 kg16,900 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg14,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 20 میل 100*رول - کارخانهST3714,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خوردهST371200 kg14,950 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهرانST371200 kg14,930 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانهST371200 kg14,800 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهرانST371920 kg15,450 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانهST371920 kg15,300 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg14,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 25 میل 100*رول - کارخانهST3714,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خوردهST371500 kg14,950 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهرانST371500 kg14,930 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانهST371500 kg14,800 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهرانST372400 kg15,450 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانهST372400 kg15,300 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه32 kg35,450 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه50 kg35,050 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg14,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 30 میل 100*رول - کارخانهST3714,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خوردهST371800 kg15,050 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهرانST371800 kg15,030 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانهST371800 kg14,900 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهرانST372880 kg15,750 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانهST372880 kg15,600 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانهST37900 kg14,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق گیلان 35 میل 100*رول - کارخانهST3714,250 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خوردهST372100 kg15,050 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهرانST372100 kg15,030 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانهST372100 kg14,900 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهرانST373360 kg16,950 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانهST373360 kg16,850 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه48 kg37,550 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه70 kg36,250 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خوردهST372400 kg15,050 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهرانST372400 kg15,030 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانهST372400 kg14,900 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهرانST373840 kg16,750 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانهST373840 kg16,600 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خوردهST372700 kg15,050 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهرانST372700 kg15,030 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانهST372700 kg14,900 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهرانST374320 kg16,700 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانهST374320 kg16,500 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه64 kg41,050 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه100 kg41,050 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خوردهST373000 kg15,050 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهرانST373000 kg15,030 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانهST373000 kg14,900 تومان

موجود

08 آبان 1399
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه80 kg39,000 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه125 kg38,800 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه432 kg40,100 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه576 kg38,100 تومان

موجود

07 آبان 1399
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه720 kg40,050 تومان

موجود

07 آبان 1399

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید