بازار تهران

لیست بازار تهران

امروز دوشنبه 7 اسفند 1402

قیمت تیرآهن
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
ورق 8 نورد تهرانST3725,230 1402/10/17st37
میلگرد 12 فایکوA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 12 هیربدA311 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 12 قزوینA211 kg23,401 1402/12/03a2
میلگرد 12 ابهرA311 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 12 اصفهان - تهران120 kg4,678,898 1402/12/03
تیرآهن 12 اصفهان - کارخانه120 kg37,449 1402/12/03
میلگرد 14 فایکوA315 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 هیربدA316 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 قزوینA316 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 14 ابهرA315 kg23,401 1402/12/03a3
ورق گیلان 15 میل - برش خوردهST3728,901 1402/12/03st37
ورق گیلان 15 میل - کارخانهST3728,441 1402/12/03st37
میلگرد 16 فایکوA319 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 16 هیربدA320 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 16 ابهرA319 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 16 اصفهان - تهران200 kg5,486,238 1402/12/03
تیرآهن 16 اصفهان - کارخانه200 kg23,909 1402/12/03
میلگرد 18 فایکوA324 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 18 قزوینA324 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 18 اصفهان - تهران230 kg5,844,039 1402/12/03
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه230 kg25,039 1402/12/03
میلگرد 20 فایکوA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 هیربدA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 قزوینA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 20 ابهرA330 kg23,401 1402/12/03a3
میلگرد 22 هیربدA336 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 24 اصفهان - تهران370 kg10,880,739 1402/12/03
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه370 kg29,759 1402/12/03
میلگرد 25 فایکوA347 kg23,401 1402/12/03a3
تیرآهن 27 اصفهان - تهران440 kg12,018,348 1402/12/03
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه440 kg30,569 1402/12/03
تیرآهن 30 اصفهان - تهران500 kg14,954,129 1402/12/03
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه500 kg30,279 1402/12/03
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات