قیمت ورق سیاه ST37 در بازار آهن

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل

لیست قیمت ورق سیاه

محصولاتضخامت(میل)کارخانهبارگیری ازعرض(سانت)طول(سانت)وزن(کیلو)آلیاژموجودیقیمت(تومان)بروزرسانی
ورق 2 مبارکه2فولاد مبارکه اصفهانتهران10020032ST3716,0602019/10/17 04:00
ورق 2.5 گیلان3فولاد گیلانکارخانه10000ST3705,5102019/10/17 03:53
ورق 3 مبارکه3فولاد مبارکه اصفهانتهران10020048ST3715,3702019/10/17 04:00
ورق 3 گیلان3فولاد گیلانکارخانه10000ST3705,4902019/10/17 03:53
ورق 4 مبارکه4فولاد مبارکه اصفهانتهران10020064ST3715,5002019/10/17 04:00
ورق 4 گیلان4فولاد گیلانکارخانه10000ST3705,5002019/10/17 03:53
ورق 5 مبارکه5فولاد مبارکه اصفهانتهران10020080ST3715,3702019/10/17 04:00
ورق 5 گیلان5فولاد گیلانکارخانه10000ST3705,5002019/10/17 03:53
ورق 6 مبارکه6فولاد مبارکه اصفهانکارخانه150600432ST3715,4002019/10/17 04:01
ورق 6 مبارکه برش خورده6فولاد مبارکه اصفهانتهران110ST3715,4902019/10/17 04:01
ورق 6 مبارکه6فولاد مبارکه اصفهانتهران150600432ST3715,4802019/10/17 04:01
ورق 6 گیلان برش خورده6فولاد گیلانتهران110ST3705,4902019/10/17 03:53
ورق 6 گیلان6فولاد گیلانکارخانه10000ST3705,5002019/10/17 03:53
ورق 8 مبارکه8فولاد مبارکه اصفهانکارخانه150600576ST3715,3802019/10/17 04:02
ورق 8 مبارکه برش خورده8فولاد مبارکه اصفهانتهران110ST3715,4702019/10/17 04:02
ورق 8 مبارکه8فولاد مبارکه اصفهانتهران150600576ST3715,4602019/10/17 04:02
ورق 8 گیلان8فولاد گیلانکارخانه10000ST3704,9802019/10/17 03:53
ورق 8 گیلان برش خورده8فولاد گیلانتهران110ST3705,0002019/10/17 03:53
ورق 8 کاویان8فولاد کاویانکارخانه125600480ST3715,2302019/10/17 04:05
ورق 8 کاویان8فولاد کاویانتهران125600480ST3715,3402019/10/17 04:05
ورق 8 کاویان برش خورده8فولاد کاویانتهران110ST3715,3502019/10/17 04:05
ورق 8 قطعات برش خورده8قطعات فولادیکارخانه110ST3715,0002019/10/17 03:54
ورق 8 قطعات8قطعات فولادیکارخانه125600480ST3714,9702019/10/17 03:54
ورق 8 اکسین8اکسین اهوازکارخانه200600768ST3716,3102019/10/17 03:52
ورق 8 اکسین8اکسین اهوازتهران200600768ST3716,4102019/10/17 03:52
ورق 10 مبارکه10فولاد مبارکه اصفهانکارخانه150600720ST3715,3502019/10/17 04:02
ورق 10 مبارکه برش خورده10فولاد مبارکه اصفهانتهران110ST3715,4402019/10/17 04:02
ورق 10 مبارکه10فولاد مبارکه اصفهانتهران150600720ST3715,4302019/10/17 04:02
ورق 10 گیلان10فولاد گیلانکارخانه10000ST3715,0102019/10/17 03:53
ورق 10 گیلان برش خورده10فولاد گیلانتهران110ST3715,0202019/10/17 03:54
ورق 10 کاویان10فولاد کاویانکارخانه125600600ST3715,2302019/10/17 04:05
ورق 10 کاویان10فولاد کاویانتهران125600600ST3715,3402019/10/17 04:05
ورق 10 کاویان برش خورده10فولاد کاویانتهران110ST3715,3502019/10/17 04:05
ورق 10 قطعات برش خورده10قطعات فولادیکارخانه110ST3715,0002019/10/17 03:54
ورق 10 قطعات10قطعات فولادیکارخانه125600600ST3714,9702019/10/17 03:54
ورق 10 اکسین10اکسین اهوازکارخانه200600960ST3715,3002019/10/17 04:07
ورق 10 اکسین10اکسین اهوازتهران200600960ST3715,4202019/10/17 04:07
ورق 12 مبارکه12فولاد مبارکه اصفهانکارخانه150600864ST3715,3502019/10/17 04:03
ورق 12 مبارکه برش خورده12فولاد مبارکه اصفهانتهران110ST3715,4402019/10/17 04:03
ورق 12 مبارکه12فولاد مبارکه اصفهانتهران150600864ST3715,4302019/10/17 04:03
ورق 12 گیلان12فولاد گیلانکارخانه10000ST3715,0102019/10/17 03:54
ورق 12 گیلان برش خورده12فولاد گیلانتهران110ST3715,0202019/10/17 03:54
ورق 12 کاویان12فولاد کاویانکارخانه125600720ST3715,2302019/10/17 04:05
ورق 12 کاویان12فولاد کاویانتهران125600720ST3715,3402019/10/17 04:05
ورق 12 کاویان برش خورده12فولاد کاویانتهران110ST3715,3502019/10/17 04:05
ورق 12 قطعات برش خورده12قطعات فولادیکارخانه110ST3715,0002019/10/17 03:54
ورق 12 قطعات12قطعات فولادیکارخانه125600720ST3714,9702019/10/17 03:54
ورق 12 اکسین12اکسین اهوازکارخانه2006001,152ST3715,4002019/10/17 04:06
ورق 12 اکسین12اکسین اهوازتهران2006001,152ST3715,4202019/10/17 04:06
ورق 15 مبارکه15فولاد مبارکه اصفهانکارخانه1506001,080ST3715,3502019/10/17 04:00
ورق 15 مبارکه برش خورده15فولاد مبارکه اصفهانتهران110ST3715,4402019/10/17 04:00
ورق 15 مبارکه15فولاد مبارکه اصفهانتهران1506001,080ST3715,4302019/10/17 04:03
ورق 15 گیلان15فولاد گیلانکارخانه10000ST3715,0102019/10/17 03:53
ورق 15 گیلان برش خورده15فولاد گیلانتهران110ST3715,0202019/10/17 03:53
ورق 15 کاویان15فولاد کاویانکارخانه125600900ST3715,2302019/10/17 04:04
ورق 15 کاویان15فولاد کاویانتهران125600900ST3715,3402019/10/17 04:04
ورق 15 کاویان برش خورده15فولاد کاویانتهران110ST3715,3502019/10/17 04:04
ورق 15 قطعات برش خورده15قطعات فولادیکارخانه110ST3715,0502019/10/17 03:54
ورق 15 قطعات15قطعات فولادیکارخانه125600900ST3714,9702019/10/17 03:54
ورق 15 اکسین15اکسین اهوازکارخانه2006001,440ST3715,4002019/10/17 04:06
ورق 15 اکسین15اکسین اهوازتهران2006001,440ST3715,4202019/10/17 04:06
ورق 20 گیلان20فولاد گیلانکارخانه10000ST3715,4902019/10/17 03:53
ورق 20 کاویان20فولاد کاویانکارخانه1256001,200ST3715,2002019/10/17 03:52
ورق 20 کاویان20فولاد کاویانتهران1256001,200ST3715,4302019/10/17 03:52
ورق 20 کاویان برش خورده20فولاد کاویانتهران110ST3715,4402019/10/17 03:52
ورق 20 قطعات20قطعات فولادیکارخانه1256001,200ST3714,9702019/10/17 03:54
ورق 20 اکسین20اکسین اهوازکارخانه2006001,920ST3715,4002019/10/17 04:06
ورق 20 اکسین20اکسین اهوازتهران2006001,920ST3715,4202019/10/17 04:06
ورق 25 گیلان25فولاد گیلانکارخانه10000ST3715,5002019/10/17 03:53
ورق 25 کاویان25فولاد کاویانکارخانه1256001,500ST3715,2002019/10/17 03:52
ورق 25 کاویان25فولاد کاویانتهران1256001,500ST3715,4302019/10/17 03:52
ورق 25 کاویان برش خورده25فولاد کاویانتهران110ST3715,4402019/10/17 03:52
ورق 25 قطعات25قطعات فولادیکارخانه1256001,500ST3714,9702019/10/17 03:54
ورق 25 اکسین25اکسین اهوازکارخانه2006002,400ST3715,2302019/10/17 04:06
ورق 25 اکسین25اکسین اهوازتهران2006002,400ST3715,3402019/10/17 04:06
ورق 30 گیلان30فولاد گیلانکارخانه10000ST3705,5002019/10/17 03:53
ورق 30 کاویان30فولاد کاویانکارخانه1256001,800ST3715,2902019/10/17 03:52
ورق 30 کاویان30فولاد کاویانتهران1256001,800ST3715,4002019/10/17 03:52
ورق 30 کاویان برش خورده30فولاد کاویانتهران110ST3715,4102019/10/17 03:52
ورق 30 قطعات30قطعات فولادیکارخانه1256001,800ST3714,9702019/10/17 03:54
ورق 30 اکسین30اکسین اهوازکارخانه2006002,880ST3715,2302019/10/17 04:06
ورق 30 اکسین30اکسین اهوازتهران2006002,880ST3715,3402019/10/17 04:06
ورق 35 گیلان35فولاد گیلانکارخانه10000ST3705,5102019/10/17 03:53
ورق 35 کاویان35فولاد کاویانکارخانه1256002,100ST3715,4202019/10/17 03:52
ورق 35 کاویان35فولاد کاویانتهران1256002,100ST3715,5302019/10/17 03:52
ورق 35 کاویان برش خورده35فولاد کاویانتهران110ST3715,5402019/10/17 03:52
ورق 35 قطعات35قطعات فولادیکارخانه1256002,100ST3714,9702019/10/17 03:54
ورق 35 اکسین35اکسین اهوازکارخانه2006003,360ST3715,2702019/10/17 03:51
ورق 35 اکسین35اکسین اهوازتهران2006003,360ST3715,3702019/10/17 03:51
ورق 40 کاویان40فولاد کاویانکارخانه1256002,400ST3715,4202019/10/17 03:52
ورق 40 کاویان40فولاد کاویانتهران1256002,400ST3715,5302019/10/17 03:52
ورق 40 کاویان برش خورده40فولاد کاویانتهران110ST3715,5402019/10/17 03:52
ورق 40 اکسین40اکسین اهوازکارخانه2006003,840ST3715,2702019/10/17 03:51
ورق 40 اکسین40اکسین اهوازتهران2006003,840ST3715,3702019/10/17 03:51
ورق 45 کاویان45فولاد کاویانکارخانه1256002,700ST3715,4202019/10/17 03:52
ورق 45 کاویان45فولاد کاویانتهران1256002,700ST3715,5302019/10/17 03:52
ورق 45 کاویان برش خورده45فولاد کاویانتهران110ST3715,5402019/10/17 03:52
ورق 45 اکسین45اکسین اهوازکارخانه2006004,320ST3705,4502019/10/17 03:52
ورق 45 اکسین45اکسین اهوازتهران2006004,320ST3705,5602019/10/17 03:52
ورق 50 کاویان50فولاد کاویانکارخانه1256003,000ST3705,4202019/10/17 03:52
ورق 50 کاویان50فولاد کاویانتهران1256003,000ST3705,5302019/10/17 03:52
ورق 50 کاویان برش خورده50فولاد کاویانتهران110ST3705,5402019/10/17 03:52
ورق 50 اکسین50اکسین اهوازکارخانه2006004,800ST3705,7302019/10/17 03:52
ورق 50 اکسین50اکسین اهوازتهران2006004,800ST3705,8402019/10/17 03:52