قیمت ورق سیاه ST37 در بازار آهن

جهت خرید و یا مشاروه با شماره های زیر تماس بگیرید

ارسال کمتر از 24 ساعت
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصل بودن کالا​
امکان پرداخت در محل

لیست قیمت ورق سیاه

محصولابعادوزنکارخانهآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروزرسانی
ورق 2 مبارکه100*200 cm32 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,400 تومان1398/11/28 14:23
ورق 2.5 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:15
ورق 3 مبارکه100*200 cm48 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,400 تومان1398/11/28 14:23
ورق 3 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:24
ورق 4 مبارکه100*200 cm64 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,400 تومان1398/11/28 14:23
ورق 4 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:24
ورق 5 مبارکه100*200 cm80 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,930 تومان1398/11/28 14:23
ورق 5 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:24
ورق 6 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,940 تومان1398/11/28 14:23
ورق 6 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد گیلانST37تهرانموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 6 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,550 تومان1398/11/28 12:25
ورق 6 مبارکه150*600 cm432 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37کارخانهموجود9,830 تومان1398/11/28 14:22
ورق 6 مبارکه150*600 cm432 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,930 تومان1398/11/28 14:23
ورق 8 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,940 تومان1398/11/28 14:23
ورق 8 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد گیلانST37تهرانموجود9,550 تومان1398/11/28 12:25
ورق 8 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,610 تومان1398/11/28 12:09
ورق 8 قطعات برش خوردهبرش خوردهسفارشیقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,950 تومان1398/11/28 14:19
ورق 8 نورد تهران60 cm*برش خوردهسفارشینورد تهرانST37تهرانموجود8,500 تومان1398/11/28 14:18
ورق 8 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 8 کاویان125*600 cm480 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:08
ورق 8 کاویان125*600 cm480 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,600 تومان1398/11/28 12:09
ورق 8 قطعات125*600 cm480 کیلوقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,900 تومان1398/11/28 14:19
ورق 8 مبارکه150*600 cm576 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37کارخانهموجود9,830 تومان1398/11/28 14:23
ورق 8 مبارکه150*600 cm576 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,930 تومان1398/11/28 14:23
ورق 8 اکسین200*600 cm768 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود11,000 تومان1398/11/28 14:20
ورق 8 اکسین200*600 cm768 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود11,000 تومان1398/11/28 14:20
ورق 10 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,940 تومان1398/11/28 14:23
ورق 10 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد گیلانST37تهرانموجود9,550 تومان1398/11/28 12:25
ورق 10 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,740 تومان1398/11/28 12:09
ورق 10 قطعات برش خوردهبرش خوردهسفارشیقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,950 تومان1398/11/28 14:19
ورق 10 نورد تهران60 cm*برش خوردهسفارشینورد تهرانST37تهرانموجود8,500 تومان1398/11/28 14:18
ورق 10 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 10 کاویان125*600 cm600 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,630 تومان1398/11/28 12:09
ورق 10 کاویان125*600 cm600 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,730 تومان1398/11/28 12:09
ورق 10 قطعات125*600 cm600 کیلوقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,900 تومان1398/11/28 14:19
ورق 10 مبارکه150*600 cm720 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37کارخانهموجود9,830 تومان1398/11/28 14:23
ورق 10 مبارکه150*600 cm720 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,930 تومان1398/11/28 14:23
ورق 10 اکسین200*600 cm960 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:19
ورق 10 اکسین200*600 cm960 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:19
ورق 12 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,940 تومان1398/11/28 14:23
ورق 12 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد گیلانST37تهرانموجود9,550 تومان1398/11/28 12:25
ورق 12 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,740 تومان1398/11/28 12:10
ورق 12 قطعات برش خوردهبرش خوردهسفارشیقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,950 تومان1398/11/28 14:19
ورق 12 نورد تهران40 cm*برش خوردهسفارشینورد تهرانST37تهرانموجود8,500 تومان1398/11/28 14:18
ورق 12 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 12 کاویان125*600 cm720 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,630 تومان1398/11/28 12:10
ورق 12 کاویان125*600 cm720 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,730 تومان1398/11/28 12:10
ورق 12 قطعات125*600 cm720 کیلوقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,900 تومان1398/11/28 14:19
ورق 12 مبارکه150*600 cm864 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37کارخانهموجود9,830 تومان1398/11/28 14:23
ورق 12 مبارکه150*600 cm864 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,930 تومان1398/11/28 14:23
ورق 12 اکسین200*600 cm1152 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:19
ورق 12 اکسین200*600 cm1152 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:19
ورق 15 مبارکه برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,940 تومان1398/11/28 14:23
ورق 15 گیلان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد گیلانST37تهرانموجود9,550 تومان1398/11/28 12:25
ورق 15 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,740 تومان1398/11/28 12:10
ورق 15 قطعات برش خوردهبرش خوردهسفارشیقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,950 تومان1398/11/28 14:18
ورق 15 نورد تهران40 cm*برش خوردهسفارشینورد تهرانST37تهرانموجود8,500 تومان1398/11/28 14:18
ورق 15 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 15 کاویان125*600 cm900 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,630 تومان1398/11/28 12:10
ورق 15 کاویان125*600 cm900 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,730 تومان1398/11/28 12:10
ورق 15 قطعات125*600 cm900 کیلوقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,900 تومان1398/11/28 14:18
ورق 15 مبارکه150*600 cm1080 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37کارخانهموجود9,830 تومان1398/11/28 14:23
ورق 15 مبارکه150*600 cm1080 کیلوفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود9,930 تومان1398/11/28 14:23
ورق 15 اکسین200*600 cm1440 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:19
ورق 15 اکسین200*600 cm1440 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:19
ورق 20 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,590 تومان1398/11/28 12:10
ورق 20 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 20 کاویان125*600 cm1200 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,480 تومان1398/11/28 12:10
ورق 20 کاویان125*600 cm1200 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,580 تومان1398/11/28 12:10
ورق 20 قطعات125*600 cm1200 کیلوقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,900 تومان1398/11/28 14:18
ورق 20 اکسین200*600 cm1920 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:19
ورق 20 اکسین200*600 cm1920 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:19
ورق 25 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,590 تومان1398/11/28 12:10
ورق 25 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 25 کاویان125*600 cm1500 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,480 تومان1398/11/28 12:10
ورق 25 کاویان125*600 cm1500 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,580 تومان1398/11/28 12:10
ورق 25 قطعات125*600 cm1500 کیلوقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,900 تومان1398/11/28 14:18
ورق 25 اکسین200*600 cm2400 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:19
ورق 25 اکسین200*600 cm2400 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:19
ورق 30 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,690 تومان1398/11/28 12:11
ورق 30 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 30 کاویان125*600 cm1800 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,580 تومان1398/11/28 12:10
ورق 30 کاویان125*600 cm1800 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,680 تومان1398/11/28 12:10
ورق 30 قطعات125*600 cm1800 کیلوقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,900 تومان1398/11/28 14:18
ورق 30 اکسین200*600 cm2880 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:19
ورق 30 اکسین200*600 cm2880 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:19
ورق 35 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,690 تومان1398/11/28 12:12
ورق 35 گیلان100 cm*رولسفارشیفولاد گیلانST37کارخانهموجود9,500 تومان1398/11/28 12:25
ورق 35 کاویان125*600 cm2100 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,580 تومان1398/11/28 12:12
ورق 35 کاویان125*600 cm2100 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,680 تومان1398/11/28 12:12
ورق 35 قطعات125*600 cm2100 کیلوقطعات فولادیST37کارخانهموجود8,900 تومان1398/11/28 14:18
ورق 35 اکسین200*600 cm3360 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:19
ورق 35 اکسین200*600 cm3360 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:19
ورق 40 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,690 تومان1398/11/28 12:12
ورق 40 کاویان125*600 cm2400 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,580 تومان1398/11/28 12:12
ورق 40 کاویان125*600 cm2400 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,680 تومان1398/11/28 12:12
ورق 40 اکسین200*600 cm3840 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:20
ورق 40 اکسین200*600 cm3840 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:20
ورق 45 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,690 تومان1398/11/28 12:12
ورق 45 کاویان125*600 cm2700 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,580 تومان1398/11/28 12:12
ورق 45 کاویان125*600 cm2700 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,680 تومان1398/11/28 12:12
ورق 45 اکسین200*600 cm4320 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:20
ورق 45 اکسین200*600 cm4320 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:20
ورق 50 کاویان برش خوردهبرش خوردهسفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود9,690 تومان1398/11/28 12:12
ورق 50 کاویان125*600 cm3000 کیلوفولاد کاویانST37کارخانهموجود9,580 تومان1398/11/28 12:12
ورق 50 کاویان125*600 cm3000 کیلوفولاد کاویانST37تهرانموجود9,680 تومان1398/11/28 12:12
ورق 50 اکسین200*600 cm4800 کیلواکسین اهوازST37کارخانهموجود10,300 تومان1398/11/28 14:20
ورق 50 اکسین200*600 cm4800 کیلواکسین اهوازST37تهرانموجود10,400 تومان1398/11/28 14:20